Jakie było znaczenie wielkich odkryć geograficznych? Skąd się wzięła nazwa “Ameryka”? Odpowiedź na te pytania przedstawiona została w książce historia 2 (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl) do szkół ponadpodstawowych, którą wspólnie napisali Adam Kucharski i Aneta Niewęgłowska. 

Do czego przyczyniły się odkrycia geograficzne?

Dzięki odkryciom geograficznym wiedza Europejczyków na temat Ameryki i Afryki, a także zwyczajów ich mieszkańców została znacznie poszerzona. Europejczycy poznali nowe kontynenty. Były to Azja, Afryka oraz Ameryka. Ostatecznie potwierdzono tezę, że Ziemia jest kulą. Coraz więcej było nowych towarów przywożonych z odległych zakątków. Były to przyprawy, szlachetne kruszce, a także nieznane wcześniej rośliny oraz zwierzęta. Przywożono także towary luksusowe. Dzięki odkryciom powstawały także nowe imperia oraz miasta. Następstwem odkryć była również ekspansja kolonialna. O ile dla Europejczyków były to zmiany na korzyść, o tyle rdzennym mieszkańcom podbijanych ziem nie przynosiły nic dobrego. 

Wymiana dóbr

Pomiędzy nowym, a starym światem następowała wymiana dóbr i usług. Ze starego świata do nowego przewożono m.in. takie zwierzęta jak bydło, konie, koty domowe, osły i świnie. W odwrotną stronę przewożono alpaki, indyki, lamy i świnki morskie. Wśród roślin do nowego świata trafiały np. ryż, żyto, banany i granaty, a odwrotnie ziemniaki, ziarna kakaowca, żurawina i truskawki. 

Jak powstała nazwa Ameryka?

Jednym z nowo poznawanych kontynentów była Ameryka. Skąd się wzięła jej nazwa? Nazwa Ameryka pochodzi od włoskiego żeglarza Amerigo Vespucciego. Badał on na przełomie wieków XV i XVI wybrzeża Ameryki Południowej. Był pierwszym, który doszedł do wniosku, że nie są to Indie, jak myślał Kolumb, a brzeg nieznanego dotąd kontynentu. Początkowo Amerykę określano pojęciem Nowy Świat. Vespucci opisywał nieznane lądy, tworzył listy z wypraw morskich, które drukowano w XVI wieku w kilku językach. Dlatego też większość czytających je uważała, że to właśnie on, a nie Kolumb odkrył Amerykę. Nazwa Ameryka po raz pierwszy ujrzała światło dzienne na mapie w w roku 1507.