Historia jest niezwykle ważną dziedziną, która pozwala na zakorzenienie w nas wiedzy na temat Polski i świata. Dzięki niej można lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość i rządzone przez nią zjawiska i sytuacje. Podręcznik “Historia 2” autorstwa między innymi Jarosława Czubatego w prosty sposób przekazuje tę wiedzę, umożliwiając uczniom poznanie wszystkich najważniejszych wydarzeń i okresów z przeszłości.

Co zawiera podręcznik “historia 2 szybka wysyłka“?

W miękkiej, wytrzymałej oprawie zawarte zostały przydatne informacje na temat historii z zakresu dedykowanego danej grupie wiekowej. Odpowiednio dobrane słownictwo i dobrze pogrupowane zagadnienia pozwalają na szybsze ich przyswajanie. Książka została podzielona na kilka głównych działów, a te z kolei na rozdziały, które w jasny sposób zbierają informacje na konkretną część materiału z podstawy programowej. 

Podręcznik został zaprojektowany w taki sposób, aby przekazywać wiedzę nie tylko w formie bloków tekstu, ale również za pomocą interesujących notatek utrwalających kluczowe informacje. Pozwala to na wyodrębnienie najważniejszych fragmentów i lepsze ich ugruntowanie. Struktura każdego rozdziału jest taka sama, dzięki czemu każdy kolejny wydaje się prostszy. 

Jak wyglądają rozdziały podręcznika?

Każdy rozdział rozpoczyna się wypunktowaniem najważniejszych zagadnień ujętych w lekcji. Ponadto na początku zawarta zostaje oś czasu z zaznaczenie omawianego okresu. Później znajduje się blok głównego tekstu, który jest poprzeplatany notatkami w ramkach zwracającymi uwagę na konkretne zdania, wydarzenia, czy dłuższe fragmenty o większym znaczeniu. Na zakończenie każdego tematu przewidziane jest zadanie poprzedzone treściwym podsumowaniem. Nie należy zapominać o zawartych w podręczniku powtórzeniach umożliwiających lepsze utrwalanie materiału, czy też adnotacje kierujące do dodatkowych źródeł wiedzy. Gdzieniegdzie znajdują się także dodatkowe teksty, które wykraczają poza program, ale są zdecydowanie warte uwagi. Podręcznik stanowi doskonałą podstawę nauczania historii