Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak przedstawiać historię młodym ludziom, aby była dla nich ciekawa. Nie da się jednak zaprzeczyć, że w przeszłości Polski i świata występuje wiele nietuzinkowych postaci, których życiorysy mogłyby być podstawą niejednego filmu fabularnego. Ułatwieniem podczas przyswajania wiedzy w liceum ogólnokształcącym i technikum może być podręcznik “Historia 2” opracowany przez wydawnictwo WSiP.

Szeroki zakres informacji o Polsce i Europie

Autorem książki “Historia 2” jest jeden z najbardziej znanych i cenionych historyków w Polsce, Jarosław Czubaty. Podręcznik obejmuje zakres rozszerzony przedmiotu i okres od XVI do XVIII wieku. Uczniowie mogą więc przeczytać o początkach nowożytnego świata, pozycji Rzeczpospolitej w okresie wielkich wojen, a także zapoznać się z podstawami informacji dotyczącymi epoki napoleońskiej.

Krótkie działy ułatwiające naukę w szkole

Aby ułatwić zapamiętywanie najważniejszych wiadomości, autor podzielił książkę na krótkie fragmenty. Każdy dział ma podobną strukturę i zawiera wypunktowanie najważniejszych zagadnień, które uczeń powinien zapamiętać na przyszłość. Podręcznik “Historia 2” zawiera dużą ilość ilustracji, a także zadania powtórzeniowe pozwalające na utrwalanie wiedzy i przygotowywania się do sprawdzianów.

Dodatkowe źródła rozszerzające wiedzę

W podręczniku “Historia 2” uczniowie mogą znaleźć ramki zawierające ciekawostki oraz sugerujące stosowanie dodatkowych źródeł informacji. Dzięki nim młodzi ludzie mogą poznać nie tylko fakty polityczne, ale także informacje o życiu codziennym ludzi żyjących wiele lat temu. Może to doprowadzić do samodzielnego rozszerzania wiedzy przekazywanej na zajęciach w szkole, a nawet do podjęcia decyzji o związaniu swojej przyszłości z naukami historycznymi lub społecznymi.

Wydawnictwo WSiP to jedna z najstarszych firm oferujących podręczniki szkolne. Oferuje książki o atrakcyjnej formie graficznej, jednocześnie zawierające szeroki zakres wiedzy. Dlatego są to pozycje uzyskujące wysokie oceny specjalistów, które powinny być brane pod uwagę w każdej szkole przygotowującej uczniów do zdawania egzaminu dojrzałości.